Riet
Met Substance designer heb ik een riet texture gemaakt.